Articolul 11 din Convenţiile Model OCDE şi ONU

Numărul 11 Anul 2013
Revista Numărul 11 Anul 2013

ABSTRACT

The following paper analyses the provision of article 11 form of OECD and UN Model Conventions. Article 11 is used in both Model Conventions in order to regulate the taxation of interest incomes derived from cross-border relations. In the same time, the reader shall be informed on the way Romania has understood to regulate the taxation of the interest incomes within the double taxation convention it became party to. After more than 75 years of regulation, having as a result the compromise established between states which conclude double taxation convention, the taxation of income derived from interests is far from being complete. Some of the related loopholes are presented below.

Keywords:

OECD and UN Model Conventions, article 11, interest incomes, double taxation conventions concluded by Romania.

REZUMAT

Prin intermediul acestui material sunt supune analizei prevederile articolului 11 din Convenţiile OCDE şi ONU, care reglementează modul de impozitare a veniturilor din dobânzi în cadrul relaţiilor transfrontaliere. În acelaşi timp, cititorul este informat asupra modului în care România a înţeles să reglementeze impozitarea veniturilor din dobânzi prin intermediul convenţiilor fiscale bilaterale la care a devenit parte. După un sfert de secol de reglementare, soldat cu determinarea unui compromis între statele care participă la încheierea convenţiilor fiscale bilaterale, impozitarea veniturilor din dobânzi prezintă în continuare o serie de lacune. Unele dintre acestea sunt evidenţiate în continuare.

Legislaţie relevantă:

Codul fiscal

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: