Arta de a avea întotdeauna dreptate

Numărul 3 Anul 2022
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

Winning argumentative duels has always fascinated, being a topic that has preoccupied even classical thinkers, accustomed to rummaging in the depths of the mind to understand the world and its meaning. With or without the contribution of honesty, the argument can be understood as a game in which the fiercest of us are only interested in the laurels of victory. Sometimes, in order to obtain them, they will have to give up principles or the very search for the truth, a compromise that many are happy to accept.


Keywords:

argumentation, philosophy, stratagems.

REZUMAT

Câștigarea duelurilor argumentative a fascinat dintotdeauna, fiind o temă care a preocupat inclusiv gânditori clasici, obișnuiţi să scormonească în adâncurile minţii pentru a înţelege lumea și sensul ei. Cu sau fără aportul onestităţii, argumentarea poate fi înţeleasă ca un joc în care cei mai înverșunaţi dintre noi nu sunt interesaţi decât de laurii victoriei. Uneori, pentru a îi obţine vor trebui să renunţe la principii sau la însăși căutarea adevărului, compromis pe care nu puţini sunt cei bucuroși să îl accepte.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: