Aplicarea dreptului concurenţei în procedurile privind achiziţiile publice

Numărul 6 Anul 2013
Revista Numărul 6 Anul 2013

ABSTRACT

This article aims at analysing the specific issues that may arise in the public procurement proceedings, with a focus on bid-rigging practices and the behaviour of public authorities as forms of anticompetitive conducts expressly regulated by the Competition Act no. 21/1996. Moreover, given the recent practice of the Competition Council, the authors have also presented the particularities of relevant markets definition in the case of anticompetitive conducts in this sector.
Last but not least, the article presents the role of the Competition Council and its intervention tools, as well as applicable sanctioning regime established by the Competition Act for these conducts.

Keywords:

public procurement, competition, bid-rigging

REZUMAT

Prezentul articol îşi propune să analizeze problemele anticoncurenţiale specifice ce pot să apară în procedurile privind achiziţiile publice, cu accent pe înţelegerile de trucare a licitaţiilor şi comportamentul autorităţilor publice ca forme de fapte anticoncurenţiale reglementate expres de Legea Concurenţei nr. 21/1996.
Totodată, faţă de practica recentă a Consiliului Concurenţei, autorii au prezentat şi particularităţile modului de definire a pieţelor relevante în cazul analizei faptelor anticoncurenţiale săvârşite în cadrul licitaţiilor publice. Nu în ultimul rând, articolul prezintă rolul Consiliului Concurenţei şi modalităţile de intervenţie, precum şi regimul sancţionator stabilit de Legea Concurenţei pentru aceste fapte.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 21/1996

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: