Particularităţile contractelor bancare în privinţa adaptării clauzelor abuzive

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

Being the reflection of mixed operations, banking contracts involve a number of peculiarities. In the present study, we aimed to highlight the particularities of banking contracts, especially as regards the admissibility of court intervention to remedy the nullity of unfair terms in credit agreements.
The court which has established the unfairness of a clause in a consumer credit agreement is required to remove it application by default. Removal of that clause may sometimes lead to the termination of the contract as a whole, which may put the consumer in a worse situation than he was before filling that petition in court. In such a case, it was raised the question whether it is admissible to replace the null clause with another clause, in order to ensure the continuation of the contract. The issue has arisen especially in cases aiming the cancellation of the clauses concerning the calculation of interest rates on loans in foreign currency.

Keywords:

abusive clause, consumer, credit contract, interest rate, remedy the nullity

REZUMAT

Fiind reflectarea unor operaţiuni mixte, contractele bancare comportă o serie de particularităţi. În prezentul studiu am urmărit să evidenţiem elementele particulare ale contractelor bancare, în special sub aspectul admisibilităţii intervenţiei instanţei în scopul remedierii nulităţii clauzelor abuzive din contractele de credit.
Instanţa care a constatat caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de credit încheiat cu consumatorii este obligată să înlăture din oficiu aplicarea acesteia. Eliminarea acelei clauze poate atrage uneori desfiinţarea contractului în ansamblul său, ceea ce îl poate pune pe consumator într-o situaţie mai grea decât aceea în care se afla înainte de sesizarea instanţei. Într-o atare situaţie s-a pus problema dacă ar fi admisibilă înlocuirea clauzei nule cu o altă clauză, astfel încât să fie posibilă continuarea contractului. Problema s-a ridicat îndeosebi în cauzele ce au ca obiect anularea clauzelor vizând calculul ratei dobânzii la împrumuturile acordate într-o monedă străină.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 193/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România