Unele contribuţii privind clarificarea regimului juridic al majorării capitalului social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia

Numărul 8 Anul 2014
Revista Numărul 8 Anul 2014

ABSTRACT

The current study has as a main objective the thorough analysis of the legal issues regarding the increase of the registered capital of a company in different stages of its existence, including the judiciary reorganization procedure, using as a method and a source the “compensation of liquid and exigibil claims of the company with its own shares” stipulated in the last thesis of article 210, paragraph 2, Law no. 31/1990. Moreover, I tried to identify and emphasize the specifics of such operations for companies regulated by Law no. 297/2004, shares of which are traded on regulated markets, starting with certain situations that arose in corporate practice.

Keywords:

the increase of the registered capital, the judiciary reorganization procedure, companies, regulated markets

REZUMAT

Prezentul studiu are ca obiect principal realizarea unei analize cât mai aprofundate a problematicii juridice pe care o poate implica şi antrena o majorare a capitalului social al unei societăţi aflate în diverse momente ale existenţei sale, inclusiv în procedura de reorganizare judiciară, utilizând ca procedeu şi având ca sursă ceea ce art. 210 alin. (2), teza ultimă, al Legii nr. 31/1990 (LS) desemnează sub expresia „compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia”. De asemenea, am încercat să identific şi să relev specificul unei astfel de operaţiuni în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 297/2004, (LPC), ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate, plecând de la unele situaţii apărute în practica societară.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 210, Legea nr. 297/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: