Unele consideraţii asupra regimului juridic al încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru spaţiile comune din clădirile multietajate în Noul Cod civil

Numărul 9 Anul 2012
Revista Numărul 9 Anul 2012

ABSTRACT

The article presents the development of the institution of forced co-ownership in terms of disposal acts that co-owners may exert, since the adoption of the new Civil Code until present, including the Constitutional Court jurisprudence perspective. Mismatches in the correlation of certain legal texts of legislation governing this area are highlighted, before changes of the New Civil Code by Law nr. 60/2012 and after this change. Finally, regarding the practical importance of forced co-ownership administration, an analysis of comparative law is made and it is showed why it would be preferable regulations of other legislation who treats the forced co-ownership in a more rigorous and also classicist manner.

Keywords:

joint property, common spaces, common use, owners’ association.

REZUMAT

Articolul prezintă evoluţia instituţiei coproprietăţii forţate din perspectiva actelor de dispoziţie pe care le pot face coproprietarii de la adoptarea Noului Cod Civil până în prezent, inclusiv din perspectiva jurisprudenţei Curţii Constituţionale.
Sunt scoase în evidenţă incongruenţe în corelarea anumitor texte de lege ce reglementează această materie, atât înainte de modificarea Noului Cod Civil prin Legea nr. 60/2012, cât şi după această modificare. În cele din urmă, faţă de importanţa practică a modalităţilor de administrare a coproprietăţii forţate, se face o analiză de drept comparat şi se arată de ce ar fi preferabile reglementările din alte legislaţii care tratează coproprietatea forţată într-o manieră mai riguroasă şi mai clasicistă totodată.

Legislaţie relevantă: Noul Cod civil
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: