Unele aspecte referitoare la interpretarea art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 în funcție de poziția acționarului/asociatului față de adunarea generală care adoptă hotărârea contestată

Numărul 12 Anul 2014
Revista Numărul 12 Anul 2014

ABSTRACT

Art. 132(3) of the republished Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented, regulates the legal action brought against the general decision of shareholders when absolute nullity reasons are invoked. What art. 132(3) does not clarify, unlike par. (2) thereof, regulating the hypothesis of the action for the annulment of the decision of the general meeting for relative nullity reasons, is whether the shareholder’s position in relation to the general meeting decision, the nullity of which is required to be declared, should or should not be considered when the action for nullity is based on absolute nullity grounds.
The issue has raised controversies in the literature, some authors arguing that, similarly to the hypothesis in art. 132(2) of Law no. 31/1990, the shareholder’s position vs. the decision of the general meeting that he challenges in court through an action for nullity, must be taken into account. The shareholder who was not present at the general meeting or voted against the adoption of the decision and required the inclusion of his vote in the minutes of the meeting, is the only one who may bring an action for absolute nullity. This interpretation is shared by the Romanian Court of Cassation in a decision rendered in 2013.
Contrary to the above-mentioned opinion, other authors argue that this is irrelevant, as long as it concerns the act of invoking a reason of absolute nullity in a court, the shareholder’s position in relation to the decision of the general meeting being insignificant, and the legal regime of absolute nullity which is referred to in art. 132(3) of Law no. 31/1990 being just governed by general regulations, in all respects.
This study includes some opinions on the possibility and importance of considering the position of the shareholder/partner vs. the decision of the general meeting even when it brings forth, by way of a legal action, a reason of absolute nullity of the decision of the general meeting.

Keywords:

general meeting of shareholders, decision, legal action, Law no. 31/1990, absolute nullity, relative nullity

REZUMAT

Art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, reglementează acțiunea în justiție formulată împotriva hotărârii generale a acționarilor, atunci când sunt invocate motive de nulitate absolută. Ceea ce nu lămurește art. 132 alin. (3), spre deosebire de alin. (2) al aceluiași articol, care reglementează ipoteza acțiunii în anulare a hotărârii adunării generale pentru motive de nulitate relativă, este dacă poziția acționarului în raport de hotărârea adunării generale a cărei nulitate solicită a fi constatată trebuie sau nu avută în vedere atunci când acțiunea în nulitate este întemeiată pe un motiv de nulitate absolută.
Chestiunea a stârnit controverse în literatura de specialitate, unii autori susținând că, similar ipotezei de la alin. (2) al art. 132 din Legea nr. 31/1990, poziția acționarului față de hotărârea adunării generale pe care o atacă în justiție cu acțiune în nulitate trebuie a fi luată în considerare, putând formula acțiunea în nulitate absolută doar acționarul care a lipsit de la respectiva adunare generală sau care a votat împotriva adoptării hotărârii și a cerut inserarea votului său împotrivă în procesul-verbal al ședinței, această interpretare fiind împărtășită de Curtea de Casație din România într-o decizie de speță pronunțată în anul 2013.
Opus opiniei de mai sus, alți autori pretind că este fără relevanță acest aspect, câtă vreme este vorba despre invocarea în justiție a unui motiv de nulitate absolută, poziția acționarului în raport de hotărârea adunării generale fiind fără importanță, regimul juridic al nulității absolute despre care face vorbire art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 fiind unul aferent, în toate privințele, dreptului comun.
Demersul de față cuprinde unele aprecieri cu privire la posibilitatea și importanța luării în considerare a poziției acționarului/asociatului față de hotărârea adunării generale chiar și atunci când acesta pune în discuție, pe cale judecătorească, un motiv de nulitate absolută a respectivei hotărâri a adunării generale. 

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România