Under Umbrella Pricing sau despre activism judiciar și ubicuitatea prejudiciilor

Numărul 10 Anul 2014
Revista Numărul 10 Anul 2014

ABSTRACT

The judgement of the Court of Justice in Kone represents another case of private enforcement of competition law in EU. This time the Court has gone too far in its attempt of creating an indirect harmonization of civil procedural rules by virtue of an ample reading of the principle of effectiveness. In Kone judgement, the Court ruled that umbrella pricing theory enters the scope of the protective provisions of Article 101 TFEU. Still, the broad rule of standing in granting umbrella claims might not have the effective consequences the Court intended to produce. The plaintiffs seeking to obtain umbrella damages in national courts will continue to face significant hurdles in terms of burden of proof, since they are required to provide the evidence of a significantly causal nexus between cartel and the damages. And that is for the cartel members cannot be subject to unlimited liability to provide compensation for any losses however remote.

Keywords:

umbrella pricing, competition law, claims for damage

REZUMAT

Hotărârea Curții de Justiție în cauza Kone reprezintă un alt caz de aplicare a remediilor juridice private în dreptul european al concurenței. De această dată, Curtea a mers prea departe în încercarea sa de a crea o armonizare indirectă a normelor procedurale civile prin interpretarea extensivă a principiului efectivității.
Prin hotărârea luată în cauza Kone, Curtea a statuat că teoria „umbrella pricing” intră în sfera de aplicare a prevederilor art. 101 TFUE. Cu toate acestea, larga marjă de apreciere a admisibilității cererilor victimelor de protecție ar putea să nu aibă consecințele practice pe care instanța europeană le-a urmărit. Victimele prețurilor de protecție care urmăresc repararea prejudiciului suferit întâmpină totuși dificultățile generate de sarcina probei legăturii de cauzalitate existentă între fapta ilicită și prejudiciul rezultat în urma acesteia. Iar o astfel de cerință este firească în condițiile în care membrii cartelului nu pot fi ținuți să recupereze orice prejudiciu rezultat de pe urma înțelegerii lor, indiferent cât de îndepărtat.

Legislaţie relevantă: TFUE, art. 101
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România