Supraîndatorarea consumatorilor de credite: concept echivoc, soluţii lacunare

Numărul 7 Anul 2012
Revista Numărul 7 Anul 2012

ABSTRACT

The paper approaches the issue of conceptualizing credit consumer overindebtedness, from the perspective of the over-indebtedness defining elements, of the over-indebtedness measurement models and of the causes of this patrimonial situation. The paper argues the idea of equivocality of the concept of consumer over-indebtedness, underlines the difficulty of adopting a set of criteria for measuring the indebtedness and highlights the complex causality of over-indebtedness. Subsequently, the problem of the legal treatment of credit consumer over-indebtedness is analysed from the perspective of the typology of possible solutions, of preventing and of alleviating over-indebtedness, pointing out the need for a legislative reform aiming at protecting the over-indebted consumer according to European standards.

Keywords:

consumer credit, over-indebtedness, responsible borrowing, responsible lending, responsible arrears management, consumer bankruptcy.

REZUMAT

Lucrarea abordează problema conceptualizării supraîndatorării consumatorului de credite, din perspectiva elementelor definitorii ale supraîndatorării, a modelelor de măsurare a stării de supraîndatorare şi a cauzelor acestei stări a patrimoniului consumatorului. Lucrarea argumentează ideea echivocităţii conceptului de supraîndatorare a consumatorului, relevă dificultatea adoptării unui instrumentar pentru măsurarea gradului de îndatorare şi evidenţiază cauzalitatea complexă în materie de supraîndatorare. Subsecvent, problema tratamentului juridic al supraîndatorării consumatorului de credite este analizată din perspectiva tipologiei soluţiilor pe care le poate primi, a prevenţiei supraîndatorării şi a reprimării supraîndatorării instalate, fiind semnalată necesitatea unei intervenţii legislative care să asigure protecţia consumatorului supraîndatorat în acord cu standardele europene în materie.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: