Succintă analiză a unor dispoziţii contrare din regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi ale proiectului noului Cod de procedură civilă

Numărul 7 Anul 2012
Revista Numărul 7 Anul 2012

ABSTRACT

The objective of this study is a brief critical and comparative analysis regarding some contrary dispositions contained in the Regulation for the organization and functioning of the Court of International Commercial Arbitration within the Chamber of Commerce and Industry of Romania (further referred to as the Regulation), the Rules of Arbitration of the Arbitration Court (the Rules) and the project of the new Code of Civil Procedure (the Code). Thus, we shall make comments on certain aspects related to the panels of arbitrators, their appointment and the appointment of the reviewing arbitrators, the arbitration rules applicable to the litigations referred to the Arbitration Court (the Tribunal), possible problems regarding the impartiality of the Court etc.

Keywords:

the Court of International Commercial Arbitration, Regulation and Rules regarding arbitration in Romania, the new Code of Civil Procedure, contrary dispositions, the need for harmonizing the norms of the Regulation (Rules) with those of the Code.

REZUMAT

Obiectivul studiului de faţă este o scurtă analiză critică şi comparativă între unele dispoziţii potrivnice cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (denumit în continuare Regulamentul), Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj (denumite în continuare Regulile) şi proiectul noului Cod de procedură civilă (în continuare Codul). Astfel vom comenta câteva aspecte legate de listele arbitrilor, numirea acestora şi a supraarbitrilor, regulilor de arbitraj aplicabile litigiilor deduse judecăţii Tribunalului Arbitral (Tribunalul, pe mai departe), posibile probleme privind imparţialitatea Tribunalului etc.

Legislaţie relevantă: Noul Cod de procedură civilă
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: