Societăţi pe acţiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședinţe a adunării generale a acţionarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

Violation of corporate rights derived from the capacity of a shareholder can also be sanctioned through administrative law instruments by the Financial Supervision Authority.
On the other hand, the vote expressed against the adoption of a decision of the board of directors with the potential to violate the rights derived from the capacity of a shareholder is a manifestation of the will of the natural person – administrator – to exonerate this person from contraventional liability, because the functioning of the collective management body – the board of directors – is ordered according to the majority principle.Keywords:

corporate rights, shareholder, administrator, decision of the board of directors.

REZUMAT

Încălcarea drepturilor corporatiste derivate din calitatea de acţionar poate fi sancţionată și prin instrumente de drept administrativ de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
În schimb, votul exprimat împotriva adoptării unei decizii a consiliului de administraţie cu potenţial de încălcare a drepturilor derivate din calitatea de acţionar este o manifestare de voinţă a persoanei fizice – administrator – de exonerare de răspundere contravenţională pentru această persoană, deoarece funcţionarea organului colectiv de conducere – consiliul de administraţie – este ordonată conform principiului majorităţii.

 

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 117, art. 1171, art. 129; Legea nr. 554/2004, art. 7, art. 8; Legea nr. 297/2004, art. 2
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România