Societate pe acţiuni. Dreptul acţionarului de a se retrage din societate. Condiţii și efecte

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The right of the shareholders to withdraw from a joint stock company, in the event of a decision of the general meeting of the shareholders activating the procedure regulated by art. 134 of the Law no. 31/1990, with the consequence that the shareholder who disagreed with such a decision has received from the company the value of the shares in possession, at a value determined by an expert according to the legal procedure, is not conditional upon the consent being expressed of the company in terms of buying shares from the shareholder who has the right to withdraw.
Therefore, this right cannot be conditional on expressing the consent of the company from the point of view of buying the shares from the shareholder entitled to withdraw, due to the fact that the “offer to contract” in this case has its source in the decision of the general meeting of the shareholders not in the subsequent acts that the company has to make through the management bodies following the adoption of a decision of the AGEA which gives rise to the right of withdrawal.

Keywords:

companies, shareholder, right to withdraw.

REZUMAT

Dreptul acţionarilor de a se retrage dintr-o societate pe acţiuni, în situaţia adoptării unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor care activează procedura reglementată de art. 134 din Legea nr. 31/1990, cu consecinţa încasării de la societate de către acţionarul care nu a fost de acord cu o astfel de hotărâre, a contravalorii acţiunilor pe care le posedă, la o valoare determinată de un expert conform procedurii legale, nu este condiţionat de exprimarea consimţământului societăţii sub aspectul cumpărării acţiunilor de la acţionarul care are dreptul de a se retrage.
Așadar acest drept, nu poate fi condiţionat de exprimarea consimţământului societăţii sub aspectul cumpărării acţiunilor de la acţionarul care are dreptul de a se retrage, aceasta datorită faptului că „oferta de a contracta” în acest caz își are izvorul în hotărârea adunării generale a acţionarilor și nu în actele subsecvente ce trebuie să le realizeze societatea prin organele de conducere urmare adoptării unei hotărâri A.G.E.A. care generează dreptul de retragere.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 134
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: