Securitatea fizica în contextul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

As of May 25, 2018, there have been numerous debates on the basis of Regulation (EU) 679/2016 on the protection of personal data („the Regulation”), focusing in particular on those personal data processing that are carried out in the context of the deployment business activities in departments such as HR, marketing, or sales.
Very little has been said about data processing in the context of the implementation of physical security measures by companies wishing to protect their employees, goods, locations or even confidential information.
In the following, this article aims to discuss the main security methods that have an impact on personal data, the main documents (policies, addenda or information notes) that the operator or the person empowered to write and implement, as well as the main ideas of national and European doctrine and jurisprudence on physical security systems from the perspective of data processing.

Keywords:

data protection, physical security, data processing, business activities

REZUMAT

Odată cu data de 25 Mai 2018, au apărut numeroase dezbateri în baza Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal (”Regulamentul”), focusate mai ales pe acele prelucrări ale datelor cu caracter personal care sunt realizate în contextul desfăşurării activităţilor societăţilor în departamente precum HR, marketing sau vânzari.
Foarte puţin s-a discutat, însă, despre prelucrarea datelor în contextul implementării măsurilor de securitate fizică de către societăţile care doresc, astfel, să îşi protejeze angajaţii, bunurile, locaţiile sau chiar anumite informaţii confidenţiale.
În cele ce urmează, articolul de faţă îşi propune să discute principalele metode de securitate care au un impact asupra datelor cu caracter personal, principalele documente (politici, acte adiţionale sau note de informare) pe care operatorul sau persoana împuternicită trebuie să le redacteze şi implementeze, precum şi principalele idei din doctrina şi jurisprudenţa naţională sau europeană cu privire la sistemele de securitate fizică din perspectiva prelucrării datelor.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 679/2016, Legea nr. 333/2003
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: