Rezoluțiunea în Noul Cod civil (I)

Numărul 8 Anul 2012
Revista Numărul 8 Anul 2012

ABSTRACT

This article represents the first part of a series dedicated to the resolution and resiliation of contracts under the new Civil Code. In this first part the authors review several novelties regulated by the Civil Code concerning mainly the notion and conditions of contract resolution, but also confront issues on which the legal doctrine has had under the previous regulation and continues to have incongruent interpretations (such as the condition of fault by the debtor).

Keywords:

contracts, resolution, resiliation, nonperformance of contract, putting in default, attributability of nonperformance.

REZUMAT

Prezentul articol reprezintă prima parte dintr-o serie dedicată problematicii rezoluţiunii şi rezilierii contractelor în reglementarea Noului Cod civil. În această primă parte autorii trec în revistă câteva aspecte de noutate reglementate de Codul civil în ceea ce priveşte, în principal, noţiunea şi condiţiile rezoluţiunii contractelor, dar abordează şi chestiuni asupra cărora au existat sub imperiul vechiului Cod civil şi continuă să existe interpretări diferite în doctrina juridică (cum ar fi condiţia culpei debitorului).

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1549-1554
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: