Reforma guvernanţei întreprinderilor publice sub aspectul protecţiei acţionarilor şi transparenţei, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

Numărul 8 Anul 2012
Revista Numărul 8 Anul 2012

ABSTRACT

The reform of state-owned enterprises’ corporate governance through the Government Emergency Ordinance no. 109 from December 14, 2011 is mostly noticed as the promoting the „private management” of these entities. However, considering the imminent privatization of significant state-owned enterprises, the legal cornerstone of the reform relates rather to the improvement of minority shareholders protection and to the enhancement of these entities transparency.
Introducing the cummulative voting of Board members, promoting exercise of shareholders rights by electroning means, transparencing the state ownership policy and the selection of management, as well and improving financial and non-financial disclosure stand as fundamental legal mechanisms of enhancing corporate governance of state-owned enterprises.

Keywords:

state-owned enterprises, governance, shareholder’s protection, disclosure.

REZUMAT

Reforma guvernanței întreprinderilor publice, realizată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 14 decembrie 2011, este cunoscută în general din perspectiva introducerii – chiar dacă printr-o expresie improprie – a „managementului privat” la întreprinderile publice.
Cu toate acestea, având în vedere privatizarea iminentă a unor importante întreprinderi publice, piatra de temelie juridică a reformei se referă mai degrabă la îmbunătățirea protecției acționarilor minoritari și la sporirea transparenței.
Introducerea votului cumulativ, exercitarea drepturilor acționarilor prin mijloace electronice, politica transparentă a proprietății de stat și selecția managerilor acestor întreprinderi, îmbunătățirea transparenței financiare și non-financiare sunt mecanisme juridice fundamentale ale consolidării guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.

Legislaţie relevantă:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: