Protecţia drepturilor utilizatorilor finali în încheierea la distanţă a contractului de furnizare a serviciilor de telefonie mobilă (I)

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

Through this article, the authors aim to highlight the importance of the rights of end users in the remote conclusion of a contract for the provision of mobile telephony services, in the context in which this way of concluding such a contract involves the exclusive use of one or more many means of remote communication, without the conclusion of the contract requiring the simultaneous physical presence of the two contracting parties. The debate on this subject is more delicate in case the beneficiary of mobile telephony services is a consumer, the means of proof he has at hand being completely lacking when the provider of communications services does not fulfill his obligations.

Keywords:

distance contract, consumer, professional, final user, mobile phone services.

REZUMAT

Prin prezentul articol autorii își propun să reliefeze importanţa drepturilor utilizatorilor finali în încheierea la distanţă a unui contract de furnizare a serviciilor de telefonie mobilă, în contextul în care această modalitate de încheiere a unui asemenea contract presupune folosirea în mod exclusiv a unuia sau mai multor mijloace de comunicaţie la distanţă, fără ca încheierea contractului să presupună prezenţa fizică în mod simultan a celor două părţi contractante. Dezbaterea acestui subiect este mai delicată în situaţia în care beneficiarul serviciilor de telefonie mobilă este un consumator, mijloacele de probă pe care acesta le are la îndemână lipsind cu desăvârșire atunci când furnizorul de servicii de comunicaţii nu își îndeplinește obligaţiile.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: