Profesia de arhitect în România Partea I – Organizarea profesiei

Numărul 12 Anul 2014
Revista Numărul 12 Anul 2014

ABSTRACT

This first part of the series of articles relating to the architect profession concerns the formal aspects related to the organisation of the architect profession in Romania, describing the manner in which the (national) professional bodies operate, as well as the procedure for entering the profession. The aspects related to the performance of the profession – the forms of performance, the actual activity of the architect, its liability and other practical aspects are the object of the second part of this study.

Keywords:

architect, liberal profession, traineeship, Romanian Order of Architects

REZUMAT

Această primă parte a seriei de articole referitoare la profesia de arhitect trece în revistă aspectele de ordin formal cu privire la organizarea profesiei de arhitect în România, respectiv descrie modul în care funcţionează organele profesiei (la nivel naţional), precum şi modul în care se face accesul în profesie. Aspectele ce ţin de exercitarea profesiei – formele de exercitare, activitatea propriu-zisă a arhitectului, răspunderea sa şi alte aspecte de ordin practic în legătură cu exercitarea profesiei, fac obiectul părţii a II-a a acestui studiu.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 50/1991, art. 9, Legea nr. 184/2001, Hotărârea de Guvern nr. 932/2010
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: