Principii și concepte ale restructurării societăţilor în dificultate

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The restructuring law (Law. no. 216/2022 for the transposition of the Directive (EU) 2019/1023 on restructuring and insolvency into the Romanian legal system) entered into force on July 17th, 2022. The new law amends Law no. 85/2014 regarding preventive insolvency proceedings and insolvency proceedings as following: (i) the new law revoke ad-hoc mandate proceeding and proposes a new proceeding – the restructuring agreement and (ii) modifies the composition agreement (preventive concordat) proceeding. In both restructuring proceedings the essential element is the debtor difficulty. The debtor must prove the difficulty, as a general definition from the recitals of the directive, not only in financial difficulty.
Difficulty is a condition caused by any circumstance which results in a temporary impairment of business giving rise to a real and serious threat to the debtor’s future ability to pay its debts as they fall due, unless appropriate measures are taken.
Other important legal concepts of the new law: the division between affected and non-affected claims, the `treatment` of litigations claims în case of a restructuring plan, the next-best-alternative scenario for creditors in the absence of a plan, the best-interests-of-creditors test, the reference date for any documents and financial statements used for drafting a restructuring plan.

Keywords:

Law no. 85/2014, restructuring, restructuring agreement, composition agreement, difficulty

REZUMAT

Legea restructurării [Legea nr. 216/2022 pentru transpunerea în România a Directivei (UE) 2019/1023 privind restructurarea și insolvenţa] a intrat în vigoare la data de 17 iulie 2022. Noua lege modifică și completează Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă astfel: (i) înlocuiește procedura de mandat ad-hoc cu o nouă procedură, acordul de restructurare și (ii) modifică semnificativ procedura concordatului preventiv.
În ambele proceduri de restructurare elementul esenţial îl reprezintă dificultatea debitorului. Debitorul trebuie să dovedească că este în dificultate, o definiţie generală în raport de considerentele directivei, nu doar în dificultate financiară.
Dificultatea reprezintă o stare generată de orice împrejurare care determină o afectare temporară a afacerii ce dă naștere la o ameninţare reală și gravă la adresa capacităţii debitorului de a-și achita la scadenţă datoriile, dacă nu sunt luate măsuri. Alte concepte importante ale noii legi sunt: împărţirea în creanţe afectate și neafectate, tratamentul creanţelor în litigiu în cazul unui plan de restructurare, scenariul următoarei alternative optime pentru creditori în absenţa planului, data de referinţă pentru orice documente și situaţii financiare care stau la baza întocmirii planului.

Legislaţie relevantă: Directiva (UE) 2019/1023, Legea nr. 85/2014, Legea nr. 216/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: