Povestire cu final aşteptat: o nouă reglementare a taxei percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor, cu aceleaşi vicii

Numărul 3 Anul 2012
Revista Numărul 3 Anul 2012

ABSTRACT

As far as the car registration taxes are concerned, it seems the Romanian Government never learns from the previous mistakes. Although all the past regulations concerning car registration taxes have been quashed by the Court of Justice and disregarded by national courts, a new regulation practically identical to the past ones has been enacted since 13 January 2012. Moreover, by Government Emergency Ordinance no. 1/2012, the discrimination has been clearly underlined.
Therefore, it all comes down to a story with an expected end: the new car pollution tax is just as discriminatory as the previous ones and shall be recovered by taxpayers following a court order.

Keywords:

car registration taxes, discrimination, pollution tax, Court of Justice

REZUMAT

În ceea ce privește taxele de înmatriculare auto, se pare că Guvernul României nu învață niciodată din greșelile anterioare. Deși toate reglementările anterioare privind taxele de înmatriculare a autoturismelor au fost casate de Curtea de Justiție și nesocotite de instanțele naționale, o nouă reglementare practic identică cu cele anterioare a fost adoptată din 13 ianuarie 2012. De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2012, discriminarea a fost subliniată clar.
Așadar, totul se rezumă la o poveste cu un final așteptat: noua taxă de poluare auto este la fel de discriminatorie ca și precedentele și va fi recuperată de contribuabili în urma unei hotărâri judecătorești.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: