Patrimoniul cultural ne înconjoară

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

In this paper we present some general aspects of the importance and necessity of protecting and promoting cultural heritage, threats, attitudes and the need for the educational component in relation to this heritage.
The aim is the knowledge of this heritage, the development of an attachment to it, and as a natural consequence an appropriate protection in order to benefit from these values as many generations as possible.

Keywords:

Cultural heritage, protection, knowledge, education, threats, attitudes.

REZUMAT

În această lucrare prezentăm câteva aspecte generale privind importanţa și necesitatea protejării și promovării patrimoniului cultural, ameninţările, atitudinile și necesitatea componentei educaţionale relativ la această moștenire.
Dezideratul este cunoașterea acestei moșteniri, dezvoltarea atașamentului faţă de aceasta, și ca o consecinţă firească o protecţie corespunzătoare cu scopul de a beneficia de aceste valori cât mai multe generaţii.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: