Organizarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor societăţilor pe acţiuni admise la tranzacţionare

Numărul 1 Anul 2014
Revista Numărul 1 Anul 2014

ABSTRACT

Conducting a General Meeting of Shareholders is a step in the mechanism of forming the corporate will and is regulated by rules of public order, their observance having the purpose of protecting the shareholders, the company and third parties, thus ensuring the stability of legal relationships.

Keywords:

General Meeting of Shareholders; corporate will; shareholders; Financial Supervisory Authority

REZUMAT

Desfăşurarea unei adunări generale a acţionarilor este o etapă în mecanismul de formare a voinţei sociale, este reglementată prin norme de ordine publică, iar respectarea acesteia protejează acţionarii, societatea şi terţii, asigurând stabilitatea raporturilor juridice.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 31/1990, art. 125, art. 127, art. 128, art. 130, Legea nr. 297/2004, art. 243, Codul civil, art. 1416, art. 2545

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: