Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observaţii privind noile Reguli de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

The study takes into account not only the legal rules regarding the appointment of the arbitrator, but also issues closely related to ethics and deontology. Comparative law elements are being taken into account with a special emphasis on the rules of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania.

Keywords:

appointment of the arbitrator, sole arbitrator, the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

REZUMAT

Studiul are în vedere regulile juridice privind numirea arbitrului, dar și aspecte strâns legate de etică și deontologie. Sunt avute în vedere elemente de drept comparat, dar studiul se axează pe regulile și practicile Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 556, art. 557, art. 558, art. 618
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: