Modernizarea sistemelor legislative europene în materia insolvenței

Numărul 11 Anul 2014
Revista Numărul 11 Anul 2014

ABSTRACT

In the present study we aimed highlighting the areas in the field of insolvency where a modernisation of regulations is necessary, in order to address deficiencies posed by the current legislative framework. This paper aims to conduct an analysis of the concept of rescuing companies within the European reference laws and of the reasoning underlying its, taking into account the key factors that have influenced the development of various insolvency systems. To this end, we performed a comparative analysis of those legal systems which have already updated their insolvency regulations, by adoption minimum standards recommended at European level for increasing the efficiency of the procedure.

Keywords:

modernization of laws, preventive procedures, financial difficulty, corporate restructuring, entrepreneur’s recovery

REZUMAT

În studiul întreprins am urmărit evidențierea domeniilor în care se impune modernizarea reglementărilor din materia insolvenței, în vederea remedierii deficiențelor pe care le prezintă cadrul legislativ actual. Articolul îşi propune să realizeze o analiză a conceptului de salvare a societăţilor din cadrul legislațiilor europene de referinţă şi a raţiunilor care stau la baza sa, luând în calcul factorii -cheie care au influenţat elaborarea diferitor sisteme de insolvenţă. În acest scop, am efectuat o analiză comparativă a sistemelor legale care și-au actualizat deja reglementările din materia insolvenței, prin adoptarea standarde minime pentru eficientizarea procedurii, recomandate la nivel european.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 3, art. 4, art. 5
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: