Metamorfoza Legii nr. 85/2014 sau zbor deasupra unei… transpuneri de directivă europeană… (I)

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

It is a truism that, as a rule, economic crises (and not only) have a certain cyclicality, relatively easy to detect. Trying to capitalize on the “calm before the storm”, the European Legislator has focused on a difficult area during the previous crisis – insolvency. Applying the medical principle: it is easier to prevent than to combat, he focused in particular on the area just before insolvency, from a logical and chronological perspective, pre-insolvency or, better said, insolvency prevention.
Thus, initial discussions about the second chance started, practically, even during the unfolding of the previous crisis. Then the agglutination of a European directive (metaphorically called, at one point, The second chance directive) became a reality.
Then it went through the forks of the complex European legislative process (a large and knotted series of compromises) and officially became Directive (EU) 2019/1023 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of June 20, 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (a long and tedious title that detaches of the metaphorical second chance directive for several reasons). The member states received a deadline for the transposition of the directive into domestic law on July 17, 2021 (for most provisions of the directive), a deadline extended by one year until July 17, 2022. With a punctuality rarely seen in our ethno-legal area, on July 14, 2022, Law no. 216/2022 for the amendment and completion of Law no. 85/2014 on the procedures for the prevention of insolvency and insolvency and other normative acts, which enter into force 3 days after publication, i.e. on July 17, 2022! This law transposes, in principle, the mentioned directive, through the technique of modifying the pre existing legal framework – Law no. 85/2014 (and a series of related normative acts). Above this law we will “fly” in the following.
The height will be variable, going up or down, depending on the importance or intensity of the portion flown over.

Keywords:

Directive EU, directive transposition, insolvency prevention procedures, ad hoc mandate, restructuring agreement, preventive arrangement, liberal profession, difficulty, financial difficulty, heritage affectation, suspect period.

REZUMAT

Este un truism faptul că, de regulă, crizele economice (și nu numai) au o anumită ciclicitate, relativ ușor de depistat. Încercând să valorifice „liniștea de înaintea furtunii”, Legiuitorul european s-a concentrat asupra unui domeniu greu încercat în timpul crizei anterioare – insolvenţa. Aplicând principiul din medicină: este mai ușor să previi decât să combaţi, acesta s-a concentrat, în special, asupra domeniului exact anterior insolvenţei, din perspectivă logică și cronologică, pre-insolvenţa sau, mai bine spus, prevenirea insolvenţei. Astfel, discuţii incipiente despre cea de-a doua șansă (second chance) au început, practic, chiar în timpul derulării crizei anterioare. Apoi aglutinarea unei directive europene (denumită metaforic, la un moment dat The second chance directive) a devenit o realitate. Apoi aceasta a trecut prin furcile caudine ale complexului proces legislativ european (un mare și înnodat șir de compromisuri) și a devenit oficial Directiva (UE) 2019/1023 a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvenţa) (un titlu lung și fastidios, care se detașează de metaforicul second chance directive din mai multe raţiuni). Statele membre au primit termen pentru transpunerea directivei în dreptul intern data de 17 iulie 2021 (pentru cele mai multe dispoziţii din directivă), termen prelungit cu un an până în 17 iulie 2022. Cu o punctualitate mai rar întâlnită în arealul nostru etno-juridic, în 14 iulie 2022 este publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă și a altor acte normative, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare, adică în 17 iulie 2022! Această lege transpune, în principiu, directiva evocată, prin tehnica modificării cadrului legal preexistent – Legea nr. 85/2014 (și o serie de acte normative conexe). Deasupra acestei legi „vom zbura” în cele ce urmează.
Înălţimea va fi variabilă, urcând sau coborând, în funcţie de importanţa sau intensitatea porţiunii survolate.

Legislaţie relevantă: Directiva (UE) 2017/1132, Directiva (UE) 2019/1023, Legea nr. 85/2014, Legea nr. 216/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: