Intabularea construcţiilor nefinalizate, o procedură într-adevăr benefică?

Numărul 3 Anul 2018
Autor Ioana SAMPEK
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

We draw attention to a matter of interest which, insofar as it is not carefully monitored by the persons in charge of control in the field, may give rise to abuses in the process of transferring ownership of the buildings. We will refer to the unfinish ed constructions, for which the investor obtained the building permit, started the works, but did not finish them, the minutes of the reception at the end of the works are not concluded.

Keywords:

property right, unfinished constructions, building permit.

REZUMAT

Supunem atenţiei o problemă de interes care, în măsura în care nu este atent monitorizată de către persoanele cu atribuţii de control în domeniu, poate da naştere unor abuzuri în procesul de transfer al dreptului de proprietate asupra imobilelor. Ne vom referi la construcţiile nefinalizate, pentru care investitorul a obţinut autorizaţie de construire, a demarat lucrările, dar nu le-a finalizat, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nefiind încheiat.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 50/1991, art. 37
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: