Instituţiile financiare internaţionale

Numărul 3 Anul 2014
Revista Numărul 3 Anul 2014

ABSTRACT

Public lending has both negative and positive aspects, especially if we are considering the conditions envisaged in the general terms of public lending contracts and the role of public lending in general. Often we can witness publicized “victory” of the government regarding successful contracting of a loan, of course without a special attention being accorded to the often harsh repayment terms included in the contract. Public loans often can act as a rescue tool for governments, in fact being nothing more than an easy and convenient solution which does not require too much expertise from the representatives of governments and which often hide government’s incapacity to offer citizens “good governance”. At the end, the citizens need to bear the overwhelming burden of public debt. We cannot ignore the fact that state revenues acquired from taxes, fiscal contributions and non-tax revenues are not always able to satisfy all public needs. So, in order to avoid budgetary imbalance, governments often use to complement their public revenues towards public loans. Of course, the other solution which can be used is to increase the tax burden of the citizens by introducing new taxes or by increasing the existing ones, but this option can generate an unpopular political sanction of the actual government in the context of upcoming elections. This is the reason for why governments prefer the more “strategic” solution of public loans.
In the context of public loans provision, international financial organizations play an important role in the current global political and economic context. They give public credit and other financial services to governments that joined the structures of the organization in order to achieve public interest goals of an economic, social, political, commercial, financial or other nature. The paper at hand will present the most important international financial organizations operating on at global or regional level, taking into account the particular usefulness of these institutions and major role they play in facilitating economic development.

Keywords:

international financial organizations, public lending, World Bank, International Monetary Fund, regional developement banks.

REZUMAT

Contractarea unui împrumut public concertează atât aspecte negative cât şi
pozitive. Avem în vedere atât destinaţia împrumutului cât şi condiţiile generale de contractare a acestuia. Deseori asistăm la „trimuful” mediatizat al guvernanţilor, care clamă reuşita contractării unui împrumut, fără însă să prezinte şi reversul medaliei: rambursarea creditului în termenul contractat, la o valoarea mai mare corespunzător dobâzii aferente împrumutului. Împrumuturile publice oferă deseori puterii politice posibilitatea să-şi salveze guvernarea – soluţie de altfel facilă şi comodă ce nu necesită o expertiză prea mare din partea reprezentanţilor acesteia şi care, uneori, le estompează incapacitatea de a o oferi celor administraţi o „bună guvernare” –, urmând ca cetăţenii să suporte povara ulterioară a unei datorii publice covârşitoare. Nu putem să nu ignorăm faptul că veniturile de stat procurate din impozite, taxe şi contribuţii, precum şi veniturile nefiscale nu reuşesc întotdeaună să satisfacă totalitatea cheltuielilor publice. Pentru a evita un dezechilibru bugetar, practica financiară recurge deseori la completarea veniturilor publice pe calea împrumutului/creditului public. Desigur, în situaţii justificate, se poate recurge la creşterea presiunii fiscale prin instituirea de noi taxe şi impozite sau majorarea celor existente; măsuri nepopulare ce pot genera o sancţiune politică a guvernanţilor la viitoarele alegeri. Este preferată, astfel, soluţia mult mai „strategică” a împrumutului.
În ceea ce priveşte acordarea împrumuturilor, organizaţiile financiare internaţionale joacă un rol extrem de important în contextul economico-politic mondial actual.
Acestea acordă credite publice şi alte servicii financiare guvernelor statelor care au aderat la structurile organizaţiei, în vederea atingerii unor scopuri comune de interes public (economice, sociale, politice, comerciale, financiare, militare sau de altă natură). Prezenta lucrare va avea în vedere descrierea detaliată a celor mai importante organizaţii financiare internaţionale care operează la nivel mondial şi regional, ţinând cont de utilitatea deosebită a cunoaşterii acestor instituţii care joacă un rol major în facilitarea dezvoltării economice.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România