Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul nr. 2016/679

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The General Data Protection Regulation (GDPR) has led, through its entry into force, to concentrating energies for the study of privacy, in particular data protection, as fundamental human rights. The center of interest has been and is marked by the limits of sanctions, but these sanctions are aimed at failing to respect the rights of the data subject, as the natural person is the main subject of the Regulation. The interest in the novelty of the European Regulation stems from the need to know the Regulation by the controller or the processor and to avoid sanctions.

Keywords:

The General Data Protection Regulation (GDPR); data subject; controller; sanctions

REZUMAT

Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) a determinat prin intrarea sa în vigoare concetrarea unor forţe pentru studierea vieţii private, în special a protecţiei datelor, ca drepturi fundamentale ale omului. Centrul de interes a fost şi este marcat de limitele sancţiunilor, dar aceste sancţiuni au în vedere nerespectarea drepturilor persoanei vizate, ale persoanei fizice subiectul principal al reglementării. Interesul pentru noutăţile intervenite în reglementarea europeană decurge aşadar din necesitatea cunoaşterii regulamentului de către operator sau persoana împuternicită, în vederea evitării sancţiunilor.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: