Ia românească, veșmânt identitar. O perspectivă regală

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

Starting from the records of the Queens (from the book Condeie regale in Convorbiri literare) but also of some of the most important of their contemporaries fascinated by their attachment to the traditional costume, the paper traces how, over time, the Romanian ia became an identity symbol. It is an approach aimed at the knowledge and development of cultural identity in a European and international context that is necessary, all the more so we are in the process of evaluating it for its inclusion in the representative list of UNESCO`s intangible cultural heritage of humanity.

Keywords:

traditional costume, cultural identity, the Queens of Romania, intangible cultural heritage of humanity.

REZUMAT

Pornind de la consemnările Reginelor (din volumul Condeie regale în Convorbiri literare), dar și ale unora dintre cei mai importanţi dintre contemporanii lor fascinaţi de atașamentul acestora faţă de portul popular, lucrarea urmărește modul în care, de-a lungul timpului, ia românească a devenit un simbol identitar. Este un demers care vizează cunoașterea și dezvoltarea identităţii culturale în context european și internaţional care se impune, cu atât mai mult cu cât suntem în cursul procesului de evaluare pentru înscrierea iei în lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanităţii UNESCO.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: