Fotbal, drepturi audiovizuale şi gestiunea acestora

Numărul 10 Anul 2012
Revista Numărul 10 Anul 2012

ABSTRACT

Audio-visual rights, named common TV rights, experienced a great development în the last decade. Management either individually or collectively of such rights has generated huge revenues for sports bodies (federations, leagues, clubs) as well as specific issues of competition law and intellectual property both nationally and internationally. In European football these issues have acquired a special connotation and Commission decisions are a good example of this.

Keywords:

football audiovisual rights, collective management, competition, auction, audiovisual work.

REZUMAT

Domeniul drepturilor audiovizuale, denumite generic drepturi TV, a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimul deceniu. Gestiunea fie individuală, fie colectivă a acestor drepturi a generat venituri uriaşe pentru structurile sportive (federaţii, ligi, cluburi), dar şi probleme specifice dreptului concurenţei şi proprietăţii intelectuale, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În domeniul fotbalului european aceste aspecte au căpătat o conotaţie deosebită, iar deciziile Comisiei Europene sunt un bun exemplu în acest sens.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: