Fiducia – operaţiune juridică insolită în dreptul românesc (II)

Numărul 10 Anul 2014
Revista Numărul 10 Anul 2014

ABSTRACT

In the second part of the study, I have tried to highlight, depending on the purpose of which it was created, the applicability of this legal operation.
In this sense, in order to outline the legal construct of the trust, it is essential to compare and contrast this operation and other legal institutions with which is share similarities.
The trust regulation do not reveal the practical utility. Therefore I tried, by analizing various practical applications from other countries, to offer legal professionals, the resorts and the ability to identify new ways in which trust can be used, contributing to the polising of this new institution. Legal professionals will experience the difficulty scale of the trust mechanism, and their role is to intervene for an optimal development of the trust agreement and therefore, the trust operations.

Keywords:

purpose of which it was created; trust; practical applications; legal professionals; development of trust operations.

REZUMAT

În cea de-a doua parte a prezentului studiu am încercat să evidenţiez, în funcţie de scopul pentru care a fost creată, aplicabilitatea practică a acestei operaţiuni juridice.
În acest demers, pentru a contura construcţia juridică a fiduciei, este indispensabilă o paralelă între aceasta şi unele instituţii juridice cu care prezintă asemănări.
Legiuitorul român, asumându-şi sarcina ingrată a definirii fiduciei, a prevăzut că fiduciarul exercită drepturile cu un scop determinat, fără a arăta în ce constă acel scop.
Reglementarea aferentă fiduciei, nu dezvăluie utilitatea practică. De aceea am încercat ca, prin analiza diferitelor aplicaţii practice din celelalte state, să ofer profesioniştilor din domeniul juridic, resorturile şi identificarea modurilor în care poate fi utilizată fiducia, efectiv, contribuind la cristalizarea acestei noi instituţii.
Profesioniştii dreptului vor simţi amploarea dificultăţii mecanismului fiduciei, iar rolul lor este acela de a interveni pentru a permite dezvoltarea optimă a contractului de fiducie şi, în consecinţă, a operaţiunilor fiduciare.

Legislaţie relevantă:

Noul Cod civil, art. 773-791

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: