Fiducia – operaţiune juridică insolită în dreptul românesc (I)

Numărul 9 Anul 2014
Revista Numărul 9 Anul 2014

ABSTRACT

The first part of the study aims to analyze the institution of trust and the property held in trust.
Continuing the idea of the Roman-Germanic system, system which remain pervious only if the native elements do not afect its essence; we are not pleading for the efficiency of the trust’s and as a direct consequence, for its introduction in our law.
This complex legal operation is an absolute novelty in the Romanian legal landscape, even if, before the present Civil Code, the special legislations included brief summaries related to trust.
The current Civil Code, alongside to the classical vision of property, offer us new key elements that are a must in defining the notion of property held in trust. Even if an analysis of trust analysis is make through the looking glass of the contract that defines and governs its effect, it must be viewed as a complex legal operation from which property held in trust born.

Keywords:

trust; property held in trust; fiducia; complex legal operation; classical vision of property

REZUMAT

Prima parte a prezentului studiu are menirea de a analiza instituţia fiduciei şi a proprietăţii fiduciare.
Rămânând fideli sistemului romano-germanic, sistem care devine permeabil doar în măsura în care elementele alogene nu îi afectează esenţa sa, nu am încercat să pledăm pentru eficienţa trust-ului şi, drept urmare, pentru introducerea lui în dreptul autohton.
Această operaţiune juridică complexă este o noutate absolută pentru peisajul juridic românesc, cu toate că, anterior Codului civil actual, în legislaţia specială existau prevederi sumare referitoare la fiducie.
Codul civil actual, alături de viziunea clasică asupra proprietăţii, ne oferă noi
elemente care sunt indispensabile definirii noţiunii de proprietate fiduciară. Cu toate că analiza fiduciei se face prin prisma contractului care îi dă naştere şi care îi guvernează efectele, ea trebuie privită şi ca o operaţiune juridică complexă din care derivă proprietatea fiduciară.

Legislaţie relevantă: Noul C. civ., art. 773-791
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: