Exproprierea de fapt prin intermediul planurilor urbanistice

Numărul 8 Anul 2012
Revista Numărul 8 Anul 2012

ABSTRACT

The article starts from different factual situations in order to draw the attention over a practice that is widely spread and clearly illegal: the factual misappropriation of immovable assets especially plots of land, for the construction in an undefined future of public interest objectives. Every day, in every important city of Romania, the provisions of Article 1 of the 1st Protocol of the European Convention for Human Rights are manifestly breached by the public authorities who plan the urban development of the cities.
The plans of the central or local authorities, whether they are or not comprised in administrative deeds, are used to block the private owners from using their respective ownership rights.
Such attitude needs to be controlled by the judiciary courts, which have the obligation and the power to annul the illegal administrative acts and to award the private owners with the specific remedies for each situation. In balancing the private and the public interest in these cases, the courts should be guided only by the principle of a just compensation paid in advance (Article 44 par. 3 of the Romanian Constitution).

Keywords:

factual expropriation, just and preliminary compensation, urban plans, administrative authorities, Article 1 Protocol 1 of European Convention of Human Rights, legal certainty.

REZUMAT

Prezentul articol porneşte de la prezentarea unor situaţii de fapt pentru a atrage atenţia asupra unei practici larg răspândită şi evident nelegală: exproprierea de fapt a bunurilor imobile, în special a terenurilor, pentru construirea într-un viitor nedefinit a unor obiective de interes public.
În fiecare zi, în toate oraşele importante ale României, prevederile art. 1 ale Protocolului 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului sunt încălcate în mod evident de către autorităţile publice care stabilesc dezvoltarea urbană a oraşelor.
Planurile autorităţilor centrale şi locale, fie că sunt sau nu adoptate prin acte administrative, sunt invocate pentru a bloca exercitarea de către proprietari a atributelor proprietăţii.
Această atitudine trebuie să facă obiectul controlului instanţelor judecătoreşti, acestea având obligaţia şi puterea de a anula actele administrative ilegale şi de a adopta remediile specifice fiecărui proprietar afectat. Pentru echilibrarea interesului privat şi al celui public în aceste situaţii, instanţele ar trebui să se ghideze exclusiv după prevederile art. 44 alin. (3) din Constituţia României, şi anume plata unei despăgubiri drepte şi prealabile.

Legislaţie relevantă: Protocolul 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: