Excepţia de nelegalitate în contenciosul administrativ şi fiscal. Pledoarie pentru invocarea ei oricând, în cadrul unui proces

Numărul 3 Anul 2012
Autor Andrei MAXIM
Revista Numărul 3 Anul 2012

ABSTRACT

The right of any person to invoke the illegality of an administrative or fiscal act is clearly stipulated in art. 4 parag. 1 of Law no. 554/2004. However, some authors and, moreover, the Romanian High Court of Cassation and Justice have imposed a series of admissibility conditions in order for this right to be allowed. Some consider that the illegality of such acts can only be accepted as a defence when invoked within the one year term, stipulated for the main action for annulling that act. The author of this article opposes this opinion, considering it to be an analogy of the procedural law that cannot be sustained, since it is only used for the purpose of alienating one’s right to defence. The argument that the illegality of an administrative or fiscal act cannot be brought into discussion as long as there is a possibility to start an action for annuling that act is also criticised. Based on arguments like one’s right to acces to justice, the clear meaning of the law text, the jurisprudence of the Romanian Constitutional Court, and that of the European Court of Human Rights, the author proposes that this means of defence be allowed anytime, during a trial.

Keywords:

administrative or fiscal act, illegality, Romanian Constitutional Court, trial

REZUMAT

Dreptul oricărei persoane de a invoca ilegalitatea unui act administrativ sau fiscal este clar prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Cu toate acestea, unii autori și, mai mult, cei Înalta Curte de Casație și Justiție a României au impus o serie de condiții de admisibilitate pentru ca acest drept să fie admis. Unii consideră că ilegalitatea unor astfel de acte nu poate fi decât admisă în apărare atunci când este invocată în termenul de un an, prevăzut pentru acțiunea principală pentru anularea actului respectiv. Autorul acestui articol se opune acestei opinii, considerând-o a fi o analogie a legii procesuale care nu poate fi susținută, întrucât este folosită doar în scopul înstrăinării dreptului cuiva la apărare. Argumentul că nelegalitatea unui act administrativ sau fiscal nu poate să fie aduse în discuție atâta timp cât există posibilitatea de a începe o acțiune în anulare a actului respectiv criticat de asemenea. Pe baza unor argumente precum dreptul de acces la justiție, sensul clar al legii text, jurisprudența Curții Constituționale a României, și cea a Curții Europene din
Drepturile Omului, autorul propune ca acest mijloc de apărare să fie permis oricând, în timpul unui proces.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 554/2004, art. 4 

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: