Examen al practicii judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale debitoarei aflate în încetare de plăţi. Atragerea răspunderii administratorului în condiţiile art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006

Numărul 7 Anul 2012
Revista Numărul 7 Anul 2012

ABSTRACT

The cases under analysis are presented from two argumentation perspectives, a major one and a minor one, both leading (with regard to the same factual situation) to contrary solutions: admitting or dismissing the action for the liability of the administrator and/ or other managers for the debtor’s stopping payments.

Keywords:

action for the liability of the administrator, art. 138 of Law no. 85/2006, debtor, trustee in bankruptcy, failure to keep the accounts in accordance with Law on accounting no. 82/1991, managers of the company in debt who are guilty for the emergence or increase of the insolvency situation, fictitious accounting, coercing the defendant into paying the debts of the company in debt.

REZUMAT

Grupajul de speţe ales prezintă două linii de argumentaţie, una majoritară şi alta minoritară ce conduc (pe aceeaşi situaţie de fapt – s.n. DD) la soluţii contrare: de admitere sau de respingere a acţiunii în atragerea răspunderii administratorului şi/sau celorlalte persoane cu funcţii de conducere pentru ajungerea debitoarei în încetare de plăţi.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2006, art. 138
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: