Dreptul de administrare al debitorului în noua reglementare a procedurii insolvenţei

Numărul 7 Anul 2014
Revista Numărul 7 Anul 2014

ABSTRACT

The debtor’s right of administration, consisting of the right to perform his activity, to manage his property and to dispose of it, is exercised through the agency of a special administrator, under the direct supervision of an insolvency administrator, during the observation procedure or reorganization period. Initiating the bankruptcy procedure has the direct effect of cancelling the debtor’s right of administration.
The bankruptcy judge may decide, by the very decision of starting the insolvency procedure, the total or partial cancellation of the debtor’s right of administration.
As a sanction, the cancellation of the administration right may occur at the request of creditors, of the creditors’ board or of the insolvency administrator, the bankruptcy judge also having the power to dispose it ex officio.
The violation of the interdiction regarding the activity performed by the debtor whose right of administration was cancelled, leads to the application of the sanction of absolute nullity of acts, operations or payments concluded under such circumstances, the special administrator or insolvency administrator or official receiver being legally responsible.

Keywords:

administration right, special administrator, supervising the debtor’s activity, cancelling the administration right, insolvency administrator

REZUMAT

Dreptul de administrare al debitorului, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi de a dispune de acestea, este exercitat prin intermediul administratorului special, sub directa supraveghere a administratorului judiciar, în perioada de observaţie sau în perioada de reorganizare. Deschiderea procedurii falimentului are ca efect direct ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Judecătorul-sindic poate decide chiar prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului. Ca sancţiune, ridicarea dreptului de administrare poate interveni la cererea creditorilor, a comitetului creditorilor sau a administratorului judiciar, putând fi dispusă de judecătorul-sindic şi din oficiu.
Încălcarea interdicţiei privind activitatea îndeplinită de către debitorul căruia i s-a ridicat dreptul de administrare al activităţii sale conduce la aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a actelor, operaţiunilor sau plăţilor încheiate în astfel de condiţii, răspunderea juridică putând reveni administratorului special sau administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 85-86
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România