Dreptul acţionarilor sau asociaţilor de a formula plângere în faţa jurisdicţiilor CEDO

Numărul 5 Anul 2012
Revista Numărul 5 Anul 2012

ABSTRACT

This article approaches the specific issue of the admission of the right to file complaints with the bodies of the ECHR in favor of company shareholders or partners when they report the breach of their rights ensured by the Convention as a consequence of certain actions or the lack of action filed against the company. Thus, the direct victim of the breach is the company in which the petitioners are shareholders or partners but the application is filed by the latter on their own behalf and not as statutory agents of the legal body. This circumstance is also approached in comparison with the complaint regarding the direct breach of the shareholders’ own rights.

Keywords:

ECHR case law, the shareholders’ or partners’ right to action, indirect victim

REZUMAT

Acest articol abordează problema specifică a admiterii dreptului de a depune plângeri la organele CEDO în favoarea acționarilor sau partenerilor societății atunci când raportează încălcarea drepturile lor asigurate de Convenţie ca urmare a unor acţiuni sau a lipsei de acţiune. Astfel, victima directă a încălcării este societatea în care petiționarii sunt acționari sau asociați, dar cererea este depusă de către aceștia din urmă pe cont propriu în numele și nu în calitate de agenți statutari ai corpului juridic. Această împrejurare este abordată și în comparație cu plângerea privind încălcarea directă a drepturilor proprii ale acționarilor.

Legislaţie relevantă:

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: