Dovedirea încălcărilor aduse dreptului de autor prin utilizarea capcanelor

Numărul 4 Anul 2014
Revista Numărul 4 Anul 2014

ABSTRACT

Traps are formal, deliberately wrong elements, that certain authors use in order to detect a possibly unauthorized reproduction of their work, the occurrence of such an error in two or more works being likely to cause a simple presumption of illegal copying. The fundamental role of traps comes within the scope of evidence, in a potential claim form covering the liability in tort of the author of such an illegal act.
The paper discusses the theoretical and practical aspects of the use of traps. Starting from the definition of the notion of trap, it is compared with other notions, the paper also making an analysis of the domains where they are used and last, but not least, the practical aspects are highlighted by providing examples and case law in the matter of trap use.

Keywords:

copyright, traps, illegal acts, evidence, liability in tort

REZUMAT

Capcanele reprezintă elemente formale în mod voit greşite, de care unii autori se folosesc pentru a depista o eventuală reproducere neautorizată a creaţiei lor, apariţia unei asemenea erori în două sau mai multe opere fiind de natură să nască o prezumţie simplă de copiere nelegitimă. Rolul fundamental al capcanelor se regăseşte deci pe tărâm probatoriu, într-o potenţială cerere de chemare în judecată având ca obiect angajarea răspunderii civile delictuale a autorului unei asemenea fapte ilicite.
Articolul dezbate aspectele teoretice şi practice ale utilizării capcanelor. Pornind de la definirea noţiunii de capcană sunt realizate comparaţii cu alte noţiuni, sunt analizate domeniile în care acestea sunt utilizate şi nu în ultimul rând sunt evidenţiate aspectele practice, prin utilizarea unor exemple notabile şi prezentarea jurisprudenţei în materia utilizării capcanelor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 8/1996, art. 9, art. 138
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România