Două noţiuni conflictuale: status quo-ul și dinamica activelor în insolvenţă

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

After the opening of the insolvency proceedings, the assets in the debtor’s estate provide a static image of what can be understood as the „active side”. However, the legal rules applicable to these assets in insolvency must retrieve from the substantive law rules those which are compatible with the dynamics under which the insolvency proceedings are conducted. The book records which reflect such assets may raise questions as to whether they do belong to the debtor’s estate or whether they can be subject to sale, if any, and how. This study is intended to look into the issues that come along with the treatment of certain assets in insolvency, with a focus on their characteristics by reference to the reference milestones of the proceedings, the consequences produced and the potential solutions.

Keywords:

inventory, accounting records in insolvency, unnamed assets, combined assets, „as is, in the state in which it is” valuation, mediated effect of opening, acts of preservation in bankruptcy, fair and equitable treatment.

REZUMAT

Ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă, bunurile care formează patrimoniul debitorului formează imaginea statică a ceea ce înseamnă „latura activă”. Însă regimul juridic sub care sunt tratate aceste bunuri în insolvenţă trebuie să extragă din regulile aplicabile dreptului comun ceea ce este compatibil cu dinamica sub care se derulează procedura insolvenţei. Înregistrările contabile sub care se regăsesc astfel de bunuri pot ridica probleme de apartenenţă la patrimoniul debitorului sau de tratament într-o eventuală valorificare. Studiul de faţă își propune să analizeze problemele pe care le ridică tratamentul în insolvenţă al unor anumite tipuri de bunuri, urmărindu-se caracteristicile acestora prin raportare la momentele de referinţă ale procedurii, efectele produse și posibile soluţii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: