Discuţie în legătură cu exercitarea căilor de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în lumina recentei modificări a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 operată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014

Numărul 10 Anul 2014
Revista Numărul 10 Anul 2014

ABSTRACT

The legal-jurisdictional chain drive in our country has shown a series of controversial issues regarding the review procedures against the decisions issued by the National Councils for Solving Complaints, issues that are of common knowledge to the public procurement experts. Despite of these facts, which were subject matter to a series of amendments, brought to the G.E.O. no. 34/2006, the aim of this article is not to summarize or resume the inconsistencies that turned to be usual for the Romanian legal system in public procurement field, but our intention is to express our own opinions regarding a particular case raised by the recent Civil Procedure Code related to the above mentioned controversial issues. Therefore, our considerations are also relevant from a practical point of view as are also covering the recent amendment brought by G.E.O. no. 51/2014 to G.E.O. no. 34/2006 as will further detailed.
The global dimensions of our study will undeniably underlines the inconsistencies brought to the regulations in this field and also negative impact over the practice of public procurement law, especially in the light of the recent amendments bought by the G.E.O. no. 34/2006.
Therefore, we can argue that we are in the presence of procedural inconsistency in public procurement area which determines us to draft this review in order to signal these infringements against the letter and spirit of law under democracy.
The recent amendments will generate imminent imbalances that will affect the rule of law since the right of economic operator to lodge a complaint against the infringements shall be subject to certain severe restrictions.

Keywords:

administrative contentious, public procurement, G.E.O. no. 51/2014, complaint, appeal, acces to justice, National Councils for Solving Complaints, Civil Procedure Code

REZUMAT

Angrenajul juridico-instituţional din ţara noastră a relevat un număr considerabil de aspecte controversate în ceea ce priveşte exercitarea căilor de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, problematici deja arhicunoscute pentru majoritatea practicienilor. În pofida acestei realităţi incontestabile, ce a făcut obiectul unor numeroase modificări legislative, scopul prezentei analize nu constă în rezumarea sau reluarea inadvertenţelor devenite deja uzuale sistemului juridic românesc în materie de achiziţii publice, ci intenţionez să îmi exprim propriile consideraţiuni în legătură cu o situaţie inedită determinată de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă prin raportare la unul dintre aspectele controversate de care aminteam. Discuţia prezintă o pregnantă semnificaţie practică din moment ce este racordată şi la recentele modificări operate asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, aspect ce va fi examinat în cele ce urmează.
Din această dimensiune globală pe care o vom dobândi în urma lecturării materialului va rezulta indeniabil perfidia reglementărilor naţionale, împreună cu implicaţiile negative sau reverberaţiile pe care acestea le determină în practica zilelor noastre, mai ales în contextul recentei modificări a legislaţiei achiziţiilor publice prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014.
Putem susţine că suntem martorii unor noi „orgii procedurale” în domeniul achiziţiilor publice fapt pentru care era cu atât mai necesară o analiză prin care să trag un semnal de alarmă asupra acestor abateri periculoase de la litera şi spiritul preceptelor unui stat de drept. Prin amploarea dezechilibrelor iminente pe care le vor genera noile prevederi riscă să fie afectată fragila noastră democraţie din moment ce dreptul operatorilor economici de a contesta actele nelegale ale autorităţilor contractante va fi profund grevat.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: