Desprinderea reglementată de art. 2501 din Legea societăţilor – între divizare şi aport la capital

Numărul 12 Anul 2014
Revista Numărul 12 Anul 2014

ABSTRACT

The article outlines the institution of separation of patrimony as regulated by the Companies Law no. 31/1990 in the context of analyzing the rules on division from a historical perspective, as well as from the perspective of European law and comparative law. It analyzes the separation of patrimony for the company’s benefit and the contribution in kind of a company, the distinction between the separation of patrimony and the contribution in kind, the author also providing de lege ferenda proposals.

Keywords:

division, separation of patrimony, contribution in kind, share capital, assets, patrimony

REZUMAT

Articolul prezintă instituţia desprinderii reglementată de Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 în contextul analizei normelor privind divizarea din punct de vedere istoric, al dreptului european şi al dreptului comparat. Sunt analizate desprinderea în interesul societăţii şi aportul în natură subscris de o societate, distincţia dintre desprindere şi aportul în natură, autorul înaintând, în o serie de propuneri de lege ferenda.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, republicată, art. 2501
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: