Despre un caz particular în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

The Financial Supervisory Authority, an autonomous administrative authority, exercises supervisory powers over the management of companies under a regulation that has no correspondence in primary legislation in the capital market field. Starting from a particular case, we would like to point out in this article that the evaluation activity of the Financial Supervisory Authority is subject to arbitrariness, Regulation no. 14/2015 containing regulations that add to the law.
Moreover, according to a court decision, the opinion of the ASF does not fall within the scope of the administrative acts to which the tacit approval procedure regulated by Emergency Ordinance no. 27/2003 is applicable, which we consider to be distorted and inconsistent with the legal provisions.
In the present study, we try to correlate, as in a legal puzzle game, the instruments invoked by the involved authorities – whether we are considering Emergency Ordinance no. 27/2003, Decision no. 13/2013 of the High Court of Cassation and Justice examining the appeal in the interest of the law formulated by the Prosecutor General of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice regarding the interpretation and application of the provisions of art. 3 par. (1) lit. a) from Emergency Ordinance no. 27/2003 regarding the silent approval procedure, Law No. 297/2004 on the capital market, Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, Law no. 554/2004 on administrative contentious or Regulation no. 14/2015 on the evaluation and approval of members of the management structure and of the persons holding key positions within the entities regulated by the Financial Supervisory Authority – and to demonstrate the existence of aspects of illegality and even of unconstitutionality that have an impact on judicial practice.

Keywords:

tacit approval, the Financial Supervisory Authority, authorization, procedure

REZUMAT

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), autoritate administrativă autonomă, exercită atribuții de avizare asupra conducerii entităților reglementate și supravegheate de către aceasta, în temeiul unui regulament, act administrativ cu caracter normativ care nu are corespondență în legislația primară din domeniul pieței de capital. Pornind de la un caz particular, prin prezentul studiu dorim să atragem atenția asupra împrejurării că activitatea de evaluare și de autorizare a Autorității de Supraveghere Financiară, în anumite situații, poate fi supusă arbitrariului, Regulamentul nr. 14/2015 conținând unele reglementări ilegale.
Mai mult, potrivit considerentelor unei hotărâri judecătorești, pronunțate într-o anumită speță, aprobarea/avizul ASF referitoare la o persoană care a fost desemnată să ocupe o funcție în structurile de conducere ale unei societăți (entități) reglementate nu s-ar încadra în sfera actelor administrative cărora le este aplicabilă procedura aprobării tacite reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, interpretare pe care o apreciem ca fiind distorsionată și în neconcordanță cu prevederile legale.
Prin prezentul studiu, încercăm să examinam, corelăm și să supunem unui examen critic, instrumentele și reglementările invocate de către autoritățile implicate – fie că avem în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, Decizia nr. 13/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție emisă în urma examinării recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ sau Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – și să demonstrăm existența unor aspecte de nelegalitate și chiar și de neconstituționalitate care au sau pot avea un impact major în practica administrativă și în cea judiciară.

Legislaţie relevantă:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, art. 3; Legea nr. 297/2004; Legea nr. 24/2017; Legea nr. 554/2004; Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: