Despre tipurile de scriitură legală şi diferitele lor caracteristici. Un mic ghid practic

Numărul 2 Anul 2012
Autor Liviu DAMŞA
Revista Numărul 2 Anul 2012

ABSTRACT

This brief essay gives an overview of the types of professional legal writing and proposes a taxonomy of professional legal writing în Romanian law. The essay also provides ample exemplifications and descriptions of different types of documents drafted by attornery în their professional activities.
As legal writing is a matter not studied în any systematic way în the Romanian Law Schools, the author argues for its inclusion while attempting to provide a general introduction to the subject.

Keywords:

Legal Writing, Romanian law, Taxonomies, Practical Guides

REZUMAT

Acest scurt eseu oferă o privire de ansamblu asupra tipurilor de redactare juridică profesională și propune o taxonomie a scrierii juridice profesionale în dreptul românesc. Eseul oferă, de asemenea, ample exemplificari și descrieri ale diferitelor tipuri de documente întocmite de avocat în activitățile lor profesionale.
Întrucât scrierea juridică este o chestiune care nu este studiată în niciun fel sistematic în facultățile de drept din România, autorul pledează pentru includerea ei încercând să ofere o introducere generală a subiectului.

Legislaţie relevantă: Scriere juridică, Drept românesc, Taxonomii, Ghiduri practice
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: