Despre principii – în veșnica problemă a TVA-ului aferent tranzacțiilor imobiliare…

Numărul 7 Anul 2012
Revista Numărul 7 Anul 2012

ABSTRACT

This article approaches an old story which started in September 2009 and which, for at least two years, was the priority of fiscal control in Romania: the VAT regarding real property transactions. The article does not focus on the material law norms concerning the imposition of VAT, but on the law principles that should be taken into account when construing the fiscal legislation prior to 2010 and, impliedly, that should be considered by the national courts deciding in this case.

Keywords:

VAT real property transactions, fiscal inspections of natural persons, in dubio contra fiscum, calculation of VAT out of the price or over the price, the principle of juridical security and of the certitude of imposition, the certitude, accessibility and predictability of the law.

REZUMAT

Prezentul articol se referă la o poveste veche, începută în septembrie 2009, care pentru cel puțin doi ani a constituit prioritatea controalelor fiscale din România: TVA-ul la tranzacțiile imobiliare. Articolul pune însă accent nu pe nomele de drept material referitoare la impunerea TVA, ci pe principiile de drept de care ar trebui să se țină cont în interpretarea legislației fiscale anterioare anului 2010 și implicit, care ar trebui să conteze pentru instanțele naționale investite cu dezlegarea acestei spețe.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: