Depozitul de fonduri în Noul Cod civil

Numărul 8 Anul 2012
Revista Numărul 8 Anul 2012

ABSTRACT

The article is looking at the new Civil Code’s regulation of the funds deposit. The new legal framework sets out certain principles for the operation of the funds deposit agreement, providing for rights and obligations of the deponent and of the depository credit institution. Since the ownership over the amounts placed in deposit is transferred to the depository credit institution, the latter may freely dispose of these amounts in accordance with its business object, having the obligation to reimburse at maturity an amount equal to the deposited amount and to pay accrued interest. We will analyze the nature of the bank deposit term and certain legal implications in the area of movable hypothecs over deposit bank accounts. The regulation in the new Civil Code is of a general nature and must be read in conjunction with the specific financial banking legal regulations.
For instance, the Romanian financial system benefits from a guarantee scheme for deposits, through the Bank Deposit Guarantee Fund. The article describes also the requirements for guaranteeing deposits held with credit institutions and the steps to be followed, as well as the remedies available to the deponents for recovering the amounts in deposit.

Keywords:

funds deposit, new Civil Code, guaranteeing of bank deposits, Bank Deposit Guarantee Fund, movable hypothec over bank deposit accounts.

REZUMAT

Articolul încearcă să aducă în atenţie reglementarea privind depozitul de fonduri, cuprinsă în Noul Cod civil. Noul cadru legislativ stabileşte câteva principii de funcţionare a contractului de depozit de fonduri, prevăzând drepturi şi obligaţii ale deponentului şi ale instituţiei de credit depozitare. Prin trecerea în proprietatea instituţiei de credit a sumelor depuse, aceasta poate să dispună de sumele respective în conformitate cu obiectul său de activitate, având obligaţia de a restitui la scadenţă o sumă egală cu suma primită în depozit şi de a plăti eventuale dobânzi. Vom analiza natura termenului pentru care se constituie depozitul bancar precum şi unele implicaţii juridice în materia ipotecilor mobiliare asupra conturilor de depozit bancar. Reglementarea din Noul Cod civil are caracter general şi trebuie citită în corelaţie cu reglementările speciale din domeniul financiar-bancar. Spre exemplu, la nivelul sistemului financiar românesc este reglementată o schemă de garantare a depozitelor eligibile pentru această operaţiune prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.
Articolul descrie condiţiile în care depozitele constituite la instituţiile de credit sunt garantate precum şi acţiunile aflate la dispoziţia deponenţilor pentru recuperarea sumelor aflate în depozit.

Legislaţie relevantă: Noul Cod civil
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România