Critici referitoare la previzibilitatea și accesibilitatea normei penale ce incriminează infracţiunea de executare fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice sau construcţiilor amplasate în zone de protecţie a monumentelor și în zone construite protejate

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

Article 24 of the Law no. 50/1991 on the authorization of the execution of construction works stipulates the crime of execution without a construction permit, dismantling, or with non-compliance with its provisions refering to the construction, reconstruction, extension, repair, consolidation, protection, restoration, preservation, as well as any other works, regardless of their value, carried out at all categories of historical monuments provided by law – monuments, complexes, sites – including their annexes, identified in the same building – land and/or buildings, or at buildings located in monument protection zones and in protected built-up areas, established according to the law, or in constructions with special architectural or historical value, established by approved urban planning documents.
The incrimination norm refers to a series of other provisions that can be found in special laws or in other normative acts and the legislative technique used must be analyzed from the perspective of applying the principles of predictability and accessibility of criminal law as they are addressed in the ECtHR jurisprudence, given the fact that some norms to which the reference is made do not have the legal force of a criminal norm.

Keywords:

historical monuments, construction permit, predictability, accessibility, protection.

REZUMAT

Articolul 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii incriminează infracţiunea de executare fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.
Norma de incriminare face trimitere la o serie de alte dispoziţii ce se regăsesc în legi speciale sau în cadrul altor acte normative, iar tehnica legislativă utilizată trebuie analizată din perspectiva aplicării principiilor previzibilităţii și accesibilităţii normei penale astfel cum sunt acestea receptate în jurisprudenţa CEDO, în condiţiile în care unele norme la care se face trimitere nu au forţa juridică a unei norme penale.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 422/2001, art. 2; Legea nr. 50/1991, art. 24
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: