Controlul legalităţii actelor administrative şi de sancţionare referitoare la organizarea funcţionării şi funcţionarea în concret a pieţei de capital

Numărul 2 Anul 2014
Revista Numărul 2 Anul 2014

ABSTRACT

The legality of the administrative, regulative or individual, acts, issued by the Financial Supervisory Authority for the organization of the working capital market are made using the administrative legal department procedures. The disproof of the sanctioned acts, issued by the Financial Supervisory Authority, will be analyzed by a specialized court, the Bucharest Court of Appeal, with the enforcements of the legal general provisions referring to the resolution of the contravention.

Keywords:

Financial Supervisory Authority, contravention, ascertaining agent, principle of legality of criminal offenses

REZUMAT

Legalitatea actelor administrative normative sau individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru organizarea funcţionării pieţei de capital se realizează în condiţiile procedurii contenciosului administrativ. Contestarea actelor de sancţionare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară se va analiza de către o instanţă specializată, Curtea de Apel Bucureşti, cu aplicarea dispoziţiilor legale generale referitoare la soluţionarea contravenţiilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 297/2004, art. 271, art. 272, art. 2861, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, art. 1, art. 3; Regulamentul CNVM nr. 6/2012
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: