Controlul de gestiune în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The control of the documents and the activity of the limited liability company is a personal non-patrimonial right that belongs to each associate, who does not also have the capacity of administrator, based on his quality and his legitimate interest in knowing the financial situation and the patrimonial evolution of the company.

Keywords:

limited liability company, associate, management control, legitimate interest, financial situation, company’s patrimony.

REZUMAT

Controlul actelor și al activităţii societăţii cu răspundere limitată este un drept personal nepatrimonial ce aparţine fi ecărui asociat, care nu are și calitatea de administrator, în temeiul calităţii sale și a interesului său legitim de a cunoaște situaţia financiară și evoluţia patrimonială a societăţii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: