Considerații privind protecția investitorilor în contextul ofertelor publice de preluare

Numărul 9 Anul 2014
Revista Numărul 9 Anul 2014

ABSTRACT

This article offers an analysis of the investors’ protection in the context of public takeover bid, both from a legislative point of view and from the case law point of view, and also by including comparative law and EU law sections. The article covers voluntary and mandatory takeover bids, with a focus on the obligations of the Board of Directors, the anti-takeover methods developed in practice, and also on the price setting mechanism and the moment when the legal threshold is met and the obligation of lunching a mandatory bid becomes effective. After making de lege ferenda proposals in this field, we reach the conclusion that the present legal framework, both at the primary and at the secondary level, ensures an adequate and sufficient protection of the investors in the context of public takeover bids.

Keywords:

investors’ protection, takeover bids, Directive 2004/25/EC, powers of the board

REZUMAT

Prezentul material își propune să prezinte și să analizeze atât din punct de vedere legislativ, cât și jurisprudențial, pe de o parte, dar și prin includerea unor secțiuni de drept comparat și de drept european, pe de altă parte, câteva dintre chestiunile de interes cu privire la mijloacele de protecție a investitorilor în contextul derulării unei oferte publice de preluare. Lucrarea urmează diviziunea legală a ofertelor publice de preluare, în voluntare și obligatorii, concentrându-se asupra obligațiilor consiliului de administrație, a metodelor anti-preluare dezvoltate de practică, dar și a modalității de stabilire a prețului și a momentului atingerii pragului legal care declanșează obligația de inițiere a ofertei obligatorii. După formularea unor propuneri de lege ferenda, concluzionăm că actualul cadru legislativ, atât primar, cât și secundar, asigură o protecție adecvată și suficientă investitorilor cu ocazia derulării ofertelor publice de preluare.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 297/2004, art. 193, art. 197, art. 203, art. 205
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: