Conosamentul Electronic

Numărul 3 Anul 2012
Autor D.D. HORNET
Revista Numărul 3 Anul 2012

ABSTRACT

The present article is the first installment of a third part discussion related to the electronic bill of lading. In the present article the author introduce the historical evolution of the bill of lading, respectively its transformation in the electronic bill of lading. The author also discusses the reasons why the electronic format of the bill of lading din not become the leading instrument used in transportation matters, in spite of the obvious advantages offered by such instrument.
The article is of interest for lawyers involved in transportation matters, but also for lawyers and academics interested in new technologies, and the impact of such technologies on the traditional legal instruments such as the bill of lading.

Keywords:

bill of lading, evolution, electronic bill of lading.

REZUMAT

În articolul de față autorul prezintă evoluția istorică a conosamentului, respectiv transformarea acestuia în conosamentul electronic. Autorul discută și despre motive pentru care formatul electronic al conosamentului nu a devenit instrumentul principal utilizat în domeniul transporturilor, în ciuda avantajelor evidente oferite de un astfel de instrument.
Articolul este de interes pentru avocații implicați în probleme de transport, dar și pentru avocații și cercetătorii interesați de noile tehnologii și de impactul acestor tehnologii asupra instrumentelor juridice tradiţionale precum conosamentul.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: