Cesiunea părţilor sociale sau retragerea asociatului din societatea cu răspundere limitată?

Numărul 7 Anul 2014
Revista Numărul 7 Anul 2014

ABSTRACT

The paper will analyze the issues relating to the distinct regulation of the main cause of losing the shareholder status in a limited liability company, namely the transfer of shares and the withdrawal of a shareholder from the company.
In practice, it is essential to correctly qualify the manner in which a shareholder withdraws from a limited liability company, the transfer of shares or the shareholder’s withdrawal, and in this paper we aim to clarify the landmarks of this operation and to highlight the importance of the distinction made between the two causes of losing the status of shareholder in a company.
We will also analyze certain aspects regarding the significance, basis and legal nature of the transfer of shares, as well as of a shareholder’s withdrawal from the company, the person against whom the shareholder who withdrew can act in order to fulfil his claim and the time limit for fulfilling this claim.

Keywords:

transfer of shares, withdrawal of a shareholder from the company, limited liability company, due rights entailed by withdrawal

REZUMAT

Lucrarea va analiza problematica reglementării distincte a principalelor cauze ale pierderii calităţii de asociat al societăţii cu răspundere limitată, respectiv cesiunea părţilor sociale şi retragerea asociatului din societate.
În practică, este esenţială calificarea corectă a modalităţii prin care se produce retragerea unui asociat din societatea cu răspundere limitată, cesiunea părţilor sociale sau retragerea asociatului, şi prin lucrarea de faţă ne propunem să clarificăm reperele acestei operaţiuni şi să relevăm importanţa distincţiei între cele două cauze de pierdere a calităţii de asociat al societăţii.
Se vor analiza aspecte privitoare la semnificaţia, fundamentul şi natura juridică a cesiunii părţilor sociale, respectiv ale retragerii asociatului din societate, persoana împotriva căreia se poate îndrepta asociatul retras pentru realizarea dreptului său de creanţă şi momentul până la care poate fi realizat acest drept.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 202, art. 236, Noul Cod civil, art. 1887, art. 1925
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: